Wstępna ocena ryzyka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (WIOŚ) opublikował wyniki analizy wyników pomiarów jakości powietrza i na tej podstawie przygotował Komunikat na temat ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego w bieżącym roku. Tab. Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 W lutym br. WIOŚ dokonał analizy, by móc określić, czy istnieje ryzyko

Facebook