Unieważnione postępowanie

Informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnione zostało postępowanie w sprawie zamówienia pt. „Obsługa techniczna szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, projektu „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Unieważniony przetarg

Informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 i w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnione zostało postępowanie (oznaczone nr ZP/2566/U/2015) o udzielenie zamówienia, które prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na: „Obsługę techniczną szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet im. Adama

Facebook