Głównym Beneficjentem Projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z najlepszych polskich uniwersytetów, który od lat we wszystkich rankingach sytuuje się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych, reprezentujących europejski poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych.

Prace związane z realizacją Projektu prowadzi w jego imieniu Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UAM.
Wydział Chemii w Uniwersytecie działa od 1 września 1978 r., kiedy to prawa Wydziału uzyskał ówczesny Instytut Chemii, choć pełną autonomię i nazwę Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza uzyskał dopiero na początku 1981 r.

Wydział Chemii zatrudnia obecnie ok. 80 samodzielnych pracowników naukowych (w stopniu dr hab. i prof.) i składa się z ponad 30 jednostek naukowo-badawczych (zakładów i pracowni), gdzie obok zajęć dydaktycznych ze studentami prowadzonych jest szereg projektów naukowo-badawczych.

Facebook