Wyniki pomiarów dokonywanych w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” dostępne są po kliknięciu w poniższą grafikę.
wyniki monitoringu powietrza

 

Baza surowych danych badawczych uzyskanych w trakcie realizacji projektu UDA-POIG.01.04.00-30-012/10-00 „Opracowanie technologii wytwarzania produktów nowej generacji na bazie odpadów organicznych”

Baza danych zawierająca zestawienie surowych wyników prac badawczych realizowanych dla firmy Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, w ramach realizacji projektu Baza danych zawierająca zestawienie surowych wyników prac badawczych realizowanych dla firmy Ekos Poznań sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, w ramach realizacji projektu UDA-POIG.01.04.00-30-012/10-00 „Opracowanie technologii wytwarzania produktów nowej generacji na bazie odpadów organicznych”.

Wyniki uzyskane w okresie 01.04.2011 – 30.04.2015.

Baza zawiera dane źródłowe dotyczące jakości składników paliw alternatywnych, składników organicznych poddawanych procesom przeróbki metodami tlenowymi i beztlenowymi, wyniki monitorowania pracy urządzeń do przetwarzania odpadów.

Udostępnione surowe wyniki prac badawczych obejmują:

  • Badania chromatograficzne składników paliw alternatywnych, w tym badania ropopochodnych;
  • Badania podstawowych parametrów składników materiałów poddawanych bioremediacji oraz innym procesom przetwarzania;
  • Surowe wyniki badań warunków pracy urządzeń do obróbki tych surowców, w tym wirówek i wyparek.

Dane stanowią podstawę do oceny przydatności poszczególnych składników do przetwarzania metodami termicznymi, chemicznymi i biologicznymi.
Dane mogą stanowić uzupełnienie informacji niezbędnych do kompleksowej oceny źródeł zanieczyszczenia powietrza (spalanie paliw, emisje z instalacji przetwarzania odpadów, itp.).

Wyniki mogą być wykorzystane przy ocenie LCA otrzymanych produktów, procesów ich przetwarzania itp. mogących mieć także wpływ na zanieczyszczenia powietrza.

Szersze informacje można uzyskać drogą elektroniczną:

Paweł Woźniak, Kierownik Projektu

e-mail: p.wozniak@ekos.poznan.pl

 

Badania surowców – SEM+XRD

Składniki paliw SEM+XRD-1Składniki paliw SEM+XRD-2

Badania surowców – ChZT

2012 rok

PAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ

2013 rok

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, LIPIEC 1, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ

2014 rok

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ

2015 rok

STYCZEŃ, LUTY, MARZEC

Chromatogramy – analiza ropopochodnych

ANALIZA ROPOPOCHODNYCH 13-34ANALIZA ROPOPOCHODNYCH 35-64ANALIZA ROPOPOCHODNYCH 64-78,

ANALIZA ROPOPOCHODNYCH CERTYFIKATY WZORCÓWANALIZA ROPOPOCHODNYCH KALIBRACJA,

ANALIZA ROPOPOCHODNYCH ROZTWORY WZORCOWEANALIZA ROPOPOCHODNYCH WALIDACJA

Parametry pracy wirówek

RAPORT 1RAPORT 2RAPORT 3RAPORT 4RAPORT 5RAPORT 6RAPORT 7RAPORT 8RAPORT 9RAPORT 10RAPORT 11RAPORT 12,

RAPORT 24.05 – 17.10RAPORT 24.05 – 19-07RAPORT TYDZIEŃ 46,

Parametry pracy wyparek

RAPORT WYPARKA 1RAPORT WYPARKA 2RAPORT WYPARKA 3RAPORT WYPARKA 4RAPORT WYPARKA 5RAPORT WYPARKA 6,

RAPORT WYPARKA 7RAPORT WYPARKA 19.03.2013RAPORT WYPARKA 27.05.2013RAPORT WYPARKA TYDZIEŃ 50,

RAPORT WYPARKA 2013,  RAPORT WYPARKA 2014 (1)RAPORT WYPARKA 2014 (2)RAPORT WYPARKA 2015,

RAPORT WYPARKA STYCZEŃ 2015RAPORT WYPARKA STYCZEŃ 2015(1)RAPORT WYPARKA GRUDZIEŃ 2014/STYCZEŃ 2015,

Testy ścieków – Enviro

RAPORT, OPIS BADAŃ

Facebook