Antysmogowo we Wrocławiu

Antysmogowo we Wrocławiu

Projekt pn. „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” realizowany jest na wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu środków Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie Monitoringu Środowiska oraz Działań Kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Jak efektywnie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza? – konferencje projektowe

Zanieczyszczenie powietrza związane z tzw. niską emisją jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów wielu polskich samorządów, choć często zagrożenia towarzyszące „smogowi” są jeszcze nieuświadomione. W wielu miastach dostrzeżono już jednak niebezpieczeństwo związane z zanieczyszczeniem powietrza i podejmowane są działania mające ograniczyć negatywne zjawisko niskiej emisji. Ważnym elementem tych działań powinien być monitoring jakości powietrza, który

O niskiej emisji i monitoringu zanieczyszczeń

W wielu polskich gminach i miastach obserwowane są problemy z utrzymaniem dobrej jakości powietrza. Tematowi temu poświęca się coraz więcej uwagi, co potwierdza choćby rosnąca liczba konferencji dotyczących ograniczania tzw. niskiej emisji. Przykładem może być Konferencja pt. „Efektywne ograniczanie niskiej emisji”, która odbyła się 8 listopada br. w Poznaniu. Jej organizatorem była firma EKORUM, a

Unieważniony przetarg

Informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 i w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnione zostało postępowanie (oznaczone nr ZP/2566/U/2015) o udzielenie zamówienia, które prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na: „Obsługę techniczną szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet im. Adama

Z naszym czynnym udziałem

Podczas minionych Targów POL-ECO-SYSTEM, które odbyły się pod koniec października 2015 r. w Poznaniu, zespół projektowy był współorganizatorem wydarzenia odbywającego się pod nazwą „Strefa Ograniczania Niskiej Emisji”, którą przygotowały Międzynarodowe Targi Poznańskie wespół z firmą EKORUM, przy merytorycznym wsparciu portalu sozosfera.pl. Strefa należała do nowości przygotowanych na tę edycję Targów i wzbudziła niemałe zainteresowanie wśród

Facebook