Jak efektywnie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza? – konferencje projektowe

Zanieczyszczenie powietrza związane z tzw. niską emisją jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów wielu polskich samorządów, choć często zagrożenia towarzyszące „smogowi” są jeszcze nieuświadomione.

W wielu miastach dostrzeżono już jednak niebezpieczeństwo związane z zanieczyszczeniem powietrza i podejmowane są działania mające ograniczyć negatywne zjawisko niskiej emisji. Ważnym elementem tych działań powinien być monitoring jakości powietrza, który daje wiedzę o aktualnym stanie powietrza i o koniecznych działaniach mających na celu niwelację źródeł jego zanieczyszczenia.

zanieczyszczenie_powietrza

Walka prowadzona z negatywnym zjawiskiem niskiej emisji w wielu miejscach zaczyna przynosić pozytywne rezultaty, czy to w postaci ograniczenia poziomu zanieczyszczenia czy choćby we wzroście świadomości mieszkańców o potrzebie działań mających na celu ograniczenie tzw. smogu.

Temat ten jest przyczynkiem do zorganizowania w ramach Projektu pn. „Monitoring Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, dofinansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dwóch konferencji pt. „SMOG – Efektywna walka z problemem”, podczas których poruszone zostaną zarówno prawne, jak i praktyczne oraz finansowe aspekty tego zagadnienia. Pierwsza z nich odbędzie się 27 marca 2017 r. w Poznaniu, zaś druga – 30 marca br. we Wrocławiu. Wydarzenia te są częścią naszego Projektu.

Zaprezentowane podczas tych spotkań wyniki badań jakości powietrza, prowadzonych przez różne instytucje i firmy, a także doświadczenia samorządów i organizacji pozarządowych we wdrażaniu rozwiązań mających na celu ograniczenie zjawiska niskiej emisji mają uzmysłowić uczestnikom konferencji, jak ważki jest to problem, a jednocześnie pokazać, że można stawić mu czoła (program konferencji pdf)

Wydarzenie jest kierowane głównie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, środowisk naukowych, organizacji ekologicznych i nauczycieli.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie organizatora technicznego: www.ekorum.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook