Uchwała antysmogowa dla Sopotu

Uchwała antysmogowa dla Sopotu

Od 1996 r. Sopot realizuje program likwidacji niskiej emisji, a do końca 2019 r. wszystkie lokalne kotłownie węglowe zostały zlikwidowane – podkreśla Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) i dodaje, że Sejmik Województwa Pomorskiego 24 lutego 2020 r. przyjął uchwałę zachęcającą mieszkańców Sopotu do likwidacji systemów ogrzewania, które generują dużą emisję zanieczyszczeń, do 2024 r. Sejmik

Jakość powietrza w aglomeracji poznańskiej

Jakość powietrza w aglomeracji poznańskiej

Z odczytów 211 czujników zainstalowanych na szkolnych budynkach w ponad 20 gminach aglomeracji poznańskiej wynika, że w żadnej dzielnicy Poznania ani w żadnej z gmin Metropolii Poznańskiej nie stwierdzono przekroczenia norm dla średniorocznego stężenia pyłów PM10 i PM2,5 – poinformował Urząd Miasta Poznania (UM) odwołując się do pierwszego tak kompleksowego pomiaru jakości powietrza, którego podsumowania

Deklaracja na rzecz poprawy jakości powietrza

Deklaracja na rzecz poprawy jakości powietrza

Warszawa będzie stopniowo odchodzić od palenia węglem – jednogłośnie zapowiadają władze stolicy i województwa mazowieckiego. 26 lutego, w trakcie III Kongresu Czystego Powietrza została podpisana deklaracja współpracy dotycząca poprawy jakości powietrza – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM). – Walka o czyste powietrze w stolicy jest moim priorytetem. Inwestujemy w ekologiczny transport publiczny, zieleń oraz wspieramy

Facebook