Jakość powietrza w aglomeracji poznańskiej

Z odczytów 211 czujników zainstalowanych na szkolnych budynkach w ponad 20 gminach aglomeracji poznańskiej wynika, że w żadnej dzielnicy Poznania ani w żadnej z gmin Metropolii Poznańskiej nie stwierdzono przekroczenia norm dla średniorocznego stężenia pyłów PM10 i PM2,5 – poinformował Urząd Miasta Poznania (UM) odwołując się do pierwszego tak kompleksowego pomiaru jakości powietrza, którego podsumowania dokonało Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Jak zaznacza UM, czujniki zastosowane w pomiarze są częścią projektu edukacji antysmogowej i pozwalają mierzyć poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5.

Stężenie pyłów PM 10

Jak zaznacza poznański magistrat, Stowarzyszenie Metropolia Poznań przeanalizowało 1,5 mln odczytów, odnotowanych przez szkolne mierniki, zestawiając wyniki pomiarów z normami jakości powietrza.

Dla pyłu zawieszonego PM10 wskazanie średnioroczne nie powinno przekraczać 40 µg/m3 – wskazuje UM i dodaje, że w żadnej z gmin z terenu metropolii nie odnotowano takiego średniorocznego stężenia pyłów. Najwyższy wynik zaobserwowano w gminie Czerwonak, a było to 32,33 µg/m3, a najniższy w gminie Rokietnica – 17,88 µg/m3. W Poznaniu natomiast największe średnioroczne stężenie pyłu PM10 wystąpiło w dzielnicy Wilda i wyniosło 27,1 µg/m3. Wskazane wyniki to średnia dla wszystkich czujników na terenie danej gminy (w przypadku Poznania – dzielnicy). Minimalne przekroczenie średniorocznej normy (40,5 µg/m3) zanotowano tylko w jednej z 211 szkół w Przeźmierowie – zaznacza magistrat.

Stężenie pyłów PM 2,5

Według magistratu, podobnie wygląda sytuacja w przypadku średniorocznego stężenia pyłu PM2,5. Zgodnie z normą obowiązującą w 2019 r. poziom stężenia nie powinien przekraczać 25 µg/m3 (od bieżącego roku jest to 20 µg/m3). Żadna z gmin na terenie metropolii w 2019 r. nie wyszła ponad poziom 20 µg/m3. Jedynym punktem z miejscowym przekroczeniem normy była szkoła podstawowa w Radzewie z wynikiem na poziomie 26,6 µg/m3.

Jeszcze jedna norma dotycząca PM10

Poznański UM wskazuje, że dla pyłu PM10 wyznaczona jest jeszcze jedna norma – najwyżej 35 razy w roku średniodobowe stężenie może przekroczyć poziom 50 µg/m3. Największa liczba dni z przekroczeniami, jaką odnotowano na terenie Metropolii Poznań, wynosi 55 w przypadku poznańskiej Wildy oraz 50 w gminach Dopiewo i Czerwonak. Na drugim końcu listy są poznańskie dzielnice Nowe Miasto (32 dni) i Stare Miasto (34 dni) oraz gminy Skoki i Oborniki (14 dni z przekroczeniami).

Nie jest tak źle…

Z danych wynika, że jakość powietrza w Metropolii Poznań nie jest tak zła, jak donoszą niektóre źródła. Oczywiście nie zwalnia nas to z podejmowania systemowych działań w zakresie poprawy sytuacji. Wiemy, jaki wpływ na jakość powietrza ma palenie w piecach węglowych i kominkach, dlatego nadal będziemy wspierać mieszkańców w wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz kontynuować akcje edukacyjne i kontrolne. Na podstawie danych widzimy, w jakich dzielnicach te działania powinny zostać zintensyfikowane – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i jednocześnie prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook