W trosce o czyste powietrze

W Tczewie minął termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła. Nabór aplikacji odbywał się w ramach piątej już edycji konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. O tym na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć mieszkańcy ma być wiadomo pod koniec czerwca br. W ramach Konkursu w wyznaczonym terminie (tj. do 28 kwietnia br.) złożono

Brudniejsze powietrze u biedniejszych

Największy problem z jakością powietrza mają miasta o najniższych dochodach – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jednocześnie w opublikowanej przez WHO informacji podkreślono, że ponad 80% ludzi żyjących w miastach, w których prowadzony jest monitoring tego elementu środowiska przyrodniczego, oddycha powietrzem, w którym poziom zanieczyszczeń jest wyższy od dopuszczalnych limitów określonych przez tę Organizację. Warto

Prawie 1,5 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania

Jak poinformował Urząd Miasta Kraków w tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli już 1466 wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania. Jak podkreślają urzędnicy, to znacznie więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku, gdy łącznie do magistratu wpłynęło 977 wniosków. Już teraz, w związku z liczbą zarejestrowanych w tym roku wniosków, można stwierdzić, że liczba

Efekty Programu ochrony powietrza w Małopolsce

Małopolski urząd marszałkowski podsumował realizację Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2015 r. Raport ten powstał na podstawie sprawozdań przygotowanych przez gminy i powiaty. Co warto podkreślić, sprawozdania za 2015 r. przekazały wszystkie gminy i powiaty z terenu Małopolski. Z raportu wynika, że w ub.r. w Małopolsce zrealizowano 10 tys. inwestycji ograniczających niską emisję.

Uwaga na ozon!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) zakomunikował, że w związku z nadejściem ciepłej pory roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą być odnotowywane przekroczenia zawartości w powietrzu ozonu, zarówno dla poziomu informowania, alarmowego, jak i docelowego. Jednocześnie WIOŚ informuje, że wiadomości o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będą zawsze podawane w odrębnych komunikatach. Na podstawie:

Warszawa w walce o czyste powietrze

Urząd Miasta Warszawy poinformował o podpisaniu przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz zarządzenia dotyczącego finansowania działań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy. Na realizację tych przedsięwzięć przeznaczono 16 mld zł. Podpisanie zarządzenia pozwala uruchomić środki finansowe przeznaczone na realizację projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną. Mieszczą się w nich przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną, obejmujące termomodernizację budynków i

Jakość powietrza w Podkarpackiem oceniona

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) na swojej stronie internetowej zaprezentował wyniki oceny jakości powietrza w regionie za rok 2015. Do przygotowania takiej oceny WIOŚ zobowiązany jest na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska, a jej celem jest przekazanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego informacji na temat czystości powietrza w regionie. Dokonana ocena stanowi bazę do opracowania

Ryzyko przekroczeń na Podkarpaciu

Analiza przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) wykazał, że na określonym obszarze województwa podkarpackiego istnieje ryzyko przekroczenia w bieżącym roku średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu. Możliwość przekroczenia poziomu docelowego została stwierdzona na terenie Dębicy, Jarosławia, Jasła, Krosna, Niska, Przemyśla, Rzeszowa, Sanoka i Tarnobrzega. Jak poinformował na swojej stronie internetowej rzeszowski WIOŚ podwyższone

Facebook