Brudniejsze powietrze u biedniejszych

Największy problem z jakością powietrza mają miasta o najniższych dochodach – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jednocześnie w opublikowanej przez WHO informacji podkreślono, że ponad 80% ludzi żyjących w miastach, w których prowadzony jest monitoring tego elementu środowiska przyrodniczego, oddycha powietrzem, w którym poziom zanieczyszczeń jest wyższy od dopuszczalnych limitów określonych przez tę Organizację.

powietrze_zanieczyszczone

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w ciągu ostatnich dwóch lat baza danych, w której obecnie gromadzone są dane o jakości powietrza w 3000 miast położonych w 103 krajach, powiększyła się ponad dwukrotnie! Jest to wynik rosnącej świadomości o zagrożeniach zdrowotnych wywoływanych przez niskiej jakości powietrze, która przełożyła się na rozpoczęcie monitoringu jakości powietrza w wielu miastach.

WHO informuje, że powietrze w 98% miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców, w których prowadzone są badania powietrza, a znajdujących się na terenie krajów charakteryzujących się dochodami na poziomie średnim i niskim, nie spełnia wytycznych dotyczących jakości powietrza. Zdecydowanie lepiej jest w państwach uznawanych za zamożne, gdzie odsetek ten wynosi do 56%.

Przygotowując raport o jakości powietrza w miastach WHO dokonała również porównania 795 miast z 67 krajów, pod kątem stężenia pyłu zawieszonego (PM10 i PM2.5) w pięcioletnim okresie, w latach 2008-2013. Zebrane dane poddano analizie w celu określenia trendów regionalnych. Udało się wyznaczyć kilka głównych trendów. Autorzy opracowania wskazują m.in., że w skali całego świata zanieczyszczenie powietrza w miastach, pomimo poprawy sytuacji w niektórych regionach, wzrosło o 8%. Według WHO jakość powietrza jest najlepsza w miastach znajdujących się  w krajach o wysokich dochodach, a najniższe poziomy zanieczyszczeń obserwowano z reguły w Europie, obu Amerykach i w regionie Zachodniego Pacyfiku.

Opracowanie zawiera również informacje o jakości powietrza na terenie 154 polskich miast.

Na podstawie: www.who.un.org.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook