Liczba ekointerwencji stale rośnie

Liczba ekointerwencji stale rośnie

W krótkim okresie, bo w ciągu dwóch tygodni, za pomocą formularza ekointerwencji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) otrzymał ponad 160 zgłoszeń w związku z podejrzeniem łamania przepisów środowiskowych na terenie województwa. Jak zaznacza UMWM, znakomita większość informacji przesłanych przez Małopolan dotyczyła spalania odpadów w domowych piecach i kominkach (107 zgłoszeń). Pozostałe interwencje związane były z

Program „Czyste Powietrze” na Mazowszu

Samorządy angażują się w Program „Czyste Powietrze” na Mazowszu

Mazowieckie gminy podpisując porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) włączają się w realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Jak wskazuje WFOŚiGW, samorządy angażują się w realizację przedsięwzięcia by ułatwić właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych pozyskanie wsparcia finansowego na wymianę ogrzewania czy termomodernizację budynków. Program „Czyste Powietrze” na Mazowszu – rosnące zainteresowanie

Facebook