Samorządy angażują się w Program „Czyste Powietrze” na Mazowszu

Mazowieckie gminy podpisując porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) włączają się w realizację Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Jak wskazuje WFOŚiGW, samorządy angażują się w realizację przedsięwzięcia by ułatwić właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych pozyskanie wsparcia finansowego na wymianę ogrzewania czy termomodernizację budynków.

Program „Czyste Powietrze” na Mazowszu – rosnące zainteresowanie

Mazowiecki WFOŚiGW zaznacza, że do tej pory w woj. mazowieckim do współpracy przy Programie „Czyste Powietrze” włączyły się w sumie 103 gminy, a aktualna lista urzędów, które zaangażowane są w realizację założeń Programu na Mazowszu dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej.

Dzięki zawartemu porozumieniu, mieszkańcy danej gminy mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w urzędzie swojej gminy, gdzie m.in. mogą uzyskać szereg informacji, a także otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku. Urzędnicy gminni zaangażowani w realizację Programu pomagają mieszkańcom również skompletować wymagane załączniki przy składaniu wniosku.

Jak podaje WFOŚiGW, na Mazowszu zainteresowanie Programem jest wciąż duże. Wzrasta bowiem świadomość ekologiczna mieszkańców, wobec czego coraz więcej osób zainteresowanych jest wymianą nieefektywnych źródeł ciepła w swoich domach, w skutek czego przybywa osób, które zgłaszają się do Funduszu o pomoc finansową.

Jak dotąd, w ramach Programu „Czyste Powietrze”, do mazowieckiego WFOŚiGW wpłynęło ponad 13 tys. wniosków o dofinansowanie. 75% z nich zostało już pozytywnie rozpatrzonych, a łączna liczba podpisanych umów sięga blisko 8 tys. Wysokość dofinansowania, w formie dotacji, opiewa na kwotę 166,8 mln zł, a w formie pożyczki – 13,9 mln zł.

Jednocześnie WFOŚiGW zachęca mieszkańców Mazowsza do skorzystania z oferty finansowej Programu „Czyste Powietrze”, dzięki której dofinansowany jest zakup pieca i termomodernizacja domu. W celu zdobycia niezbędnych informacji można odwiedzić siedziby Funduszu w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Można umówić się również indywidualnie na spotkanie w siedzibach Funduszu przez terminarz konsultacji na konkretny dzień i godzinę.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW w Warszawie

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook