dla czystszego powietrza

Wspólnie dla czystszego powietrza

Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, MPEC Kraków oraz CEZ Skawina podpisali w obecności prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego kompleksowe porozumienie o realizacji programu ograniczania niskiej emisji na terenie Skawiny. Jak podał krakowski magistrat, to pierwsza, poza Krakowem, gmina, wchodząca w skład aglomeracji krakowskiej, która zawarła umowę z miastem, dostawcą i źródłem ciepła. Umowa, która

Ograniczyć niską emisję

Działania antysmogowe z dofinansowaniem w Łodzi

W Łodzi, 26 czerwca 2017 r., ruszył nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na spalaniu paliwa stałego. Celem tego działania jest ograniczanie niskiej emisji na terenie Łodzi. Ograniczyć niską emisję – Mamy projekt miejski, który przez 3 lata będzie wspomagał działania antysmogowe. Zaczynamy sami na szczeblu lokalnym i w sumie

Inwentaryzacja emisji

Inwentaryzacja emisji w Rybniku

Aktualizacja programu ochrony powietrza wymaga m.in. posiadania informacji nt. źródeł tzw. niskiej emisji.Stąd też w Rybniku prowadzona jest ankietyzacja. Jest ona realizowana przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Atmoterm, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Główny Instytut Górnictwa. Konsorcjum to na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przygotowuje aktualizację „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego”. Inwentaryzacja

Przywrócić KAWKĘ

Przywrócić KAWKĘ – apel samorządowców

Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaapelował o przywrócenie Programu KAWKA. 25 maja br. do rządu swój apel o przywrócenie Programu KAWKA, który ma na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, skierowali prezydenci największych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Prezydenci opowiedzieli się za KAWKĄ Prezydenci pięciu największych miast województwa spotkali się w Inowrocławiu. Tematem podjętych przez nich rozmów

Badania zanieczyszczenia powietrza

Badania zanieczyszczenia powietrza w Krakowie

W Grodzie Kraka, w dniach 28 maja – 25 czerwca br., za pomocą tzw. próbników pasywnych, prowadzone będą badania zanieczyszczenia powietrza. Jak podaje krakowski magistrat, wykorzystywana metoda badawcza charakteryzuje się wysokim progiem oznaczalności i wysoką dokładnością pomiarów. Jest ona wykorzystywana na całym świecie do prowadzenia kampanii pomiarowych na rozległych obszarach miejskich, uprzemysłowionych i zalesionych. Metoda

Inauguracja prac Zespołu ds. uchwały antysmogowej

Inauguracja prac Zespołu ds. uchwały antysmogowej

Ostatniego dnia maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zainaugurowano prace Zespołu ds. uchwały antysmogowej. W spotkaniu otwierającym prace Zespołu uczestniczyła Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele świata nauki, samorządów oraz organizacji społecznych. Zespół ma przygotować projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie

Facebook