Ekodroadcy dla lepszego powietrza

Ekodroadcy dla lepszego powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował funkcjonowania ekodoradów. W małopolskich gminach zostali oni zatrudnieni rok temu w ramach projektu LIFE. W ciągu pierwszego roku działalności ekodoradcy udzielili ok. 155 tys. porad, wzięli udział w 1300 spotkaniach z mieszkańcami. Pomagali też w przygotowaniu wniosków na wymianę pieców o łącznej wartości ponad 150 mln zł. Jak zaznacza UMWM, w

Wstępna ocena ryzyka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (WIOŚ) opublikował wyniki analizy wyników pomiarów jakości powietrza i na tej podstawie przygotował Komunikat na temat ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego w bieżącym roku. Tab. Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 W lutym br. WIOŚ dokonał analizy, by móc określić, czy istnieje ryzyko

Facebook