Ekodroadcy dla lepszego powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podsumował funkcjonowania ekodoradów. W małopolskich gminach zostali oni zatrudnieni rok temu w ramach projektu LIFE.

W ciągu pierwszego roku działalności ekodoradcy udzielili ok. 155 tys. porad, wzięli udział w 1300 spotkaniach z mieszkańcami. Pomagali też w przygotowaniu wniosków na wymianę pieców o łącznej wartości ponad 150 mln zł. Jak zaznacza UMWM, w całej Małopolsce pracuje 60 ekodoradców.

Ekodroadcy dla lepszego powietrza – podsumowanie roku funkcjonowania

Celem wspomnianego projektu LIFE jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza w regionie. W realizację przedsięwzięcia samorząd Małopolski, zaangażował 61 partnerów. Jest wśród nich 55 małopolskich gmin, samorząd województwa śląskiego, a także Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut VITO NV z Belgii, Słowacki Instytut Hydrometeorologii w Bratysławie i Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej.

Ekodroadcy dla lepszego powietrza

Warto dodać, że ekodoradcy, w ramach projektu, prowadzą też badania kamerą termowizyjną. Pozwalają one na stwierdzenie, w którym miejscu budynek traci najwięcej i czy potrzebuje gruntownej termomodernizacji.

W okresie 12 miesięcy realizacji projektu zatrudnieni w jego ramach eksperci zorganizowali 1300 spotkań, w których wzięło udział 24 tys. mieszkańców. Ekodoradcy pracowali również w szkołach i przedszkolach, wyjaśniając uczniom, jaki wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów czy nieprzyjaznego środowisku opału. W 287 ekolekcjach wzięło udział ok. 15 tys. dzieci. Do obowiązków ekodoradów należy również kontrola palenisk, pod kątem spalania w nich odpadów. W sumie przeprowadzili ich 680. Ekodoradcy zaangażowali się też w badania jakości powietrza prowadzone przy pomocy pyłomierzy, które zorganizowano w tym roku m.in. w gminach: Czernichów, Limanowa, Gołcza, Wolbrom, Wadowice, Gdów, Liszki i Tuchów.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook