Ryzyko przekroczeń na Podkarpaciu

emisja_przekroczenia_benzoalfapiren

Analiza przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) wykazał, że na określonym obszarze województwa podkarpackiego istnieje ryzyko przekroczenia w bieżącym roku średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Możliwość przekroczenia poziomu docelowego została stwierdzona na terenie Dębicy, Jarosławia, Jasła, Krosna, Niska, Przemyśla, Rzeszowa, Sanoka i Tarnobrzega.

Jak poinformował na swojej stronie internetowej rzeszowski WIOŚ podwyższone stężenia benzo(a)pirenu występują głównie w sezonie zimowym. Jest to wynikiem wzmożonej emisji z indywidualnych gospodarstw domowych, która towarzyszy spalaniu paliw na cele grzewcze. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost stężeń omawianego polutanta w powietrzu jest emisja pochodząca z pojazdów spalinowych, a utrzymywaniu się niepożądanych stężeń w powietrzu sprzyjają określone warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

Jednocześnie WIOŚ przypomina, że spalanie odpadów, zarówno w piecach domowych, jak i na wolnym powietrzu objęte jest prawnym zakazem i zagrożone jest grzywną lub karą aresztu.

Na podstawie: www.wios.rzeszow.pl

Udostępnij

Facebook