Antysmogowo we Wrocławiu

Projekt pn. „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” realizowany jest na wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu środków Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie Monitoringu Środowiska oraz Działań Kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Jednym z jego elementów była ogólnopolska konferencja „SMOG – efektywna walka z problemem”, która odbyła się 30 marca br. we Wrocławiu.
Rozpoczęła ją prezentacja prof. dra hab. Włodzimierza Urbaniaka z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który omówił problem „niskiej emisji”. W trakcie tego wystąpienia zaprezentowane zostały także założenia wspomnianego Projektu.

Co w prawie antysmogowym piszczy?

Jako kolejnemu głos oddano Mateuszowi Karciarzowi z kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Przedstawił on aktualne uwarunkowania prawne dotyczące przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji.

Monitoring powietrza i pieniądze

Z kolei o poszukiwaniu źródeł niskiej emisji poprzez pomiar pyłu w powietrzu opowiedział Krzysztof Pawłowski z firmy Atut. Następną część konferencji zdominowały aspekty finansowe – ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz możliwości pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego przedstawili kolejno Marek Skorupa, prezes WFOŚiGW oraz Rafał Kocemba z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Antysmogowo we Wrocławiu

W kolejnym bloku tematycznym jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a tuż po nim – ponownie prof. Włodzimierz Urbaniak, który zaprezentował wyniki monitoringu jakości powietrza, prowadzonego przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach wspomnianego Projektu.

OZE alternatywa dla węgla

O tym, że odnawialne źródła energii mogą stanowić w Polsce alternatywę dla węgla, opowiedział dr inż. Robert Kasperek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Następnie głos zabrał Ryszard Chmielina, prezes Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego, który przedstawił działania na rzecz ograniczania niskiej emisji podejmowane w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby domów jednorodzinnych był natomiast przedmiotem wystąpienia dra inż. Roberta Głowskiego, reprezentującego Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Opracowano na podstawie informacji nadesłanej przez EKORUM

fot. EKORUM

Udostępnij

Facebook