Unieważniony przetarg

Informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 i w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnione zostało postępowanie (oznaczone nr ZP/2566/U/2015) o udzielenie zamówienia, które prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego na: „Obsługę techniczną szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Projektu >>Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach stacji monitoringu środowiska przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu<< finansowanego z Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”.

Czytaj też na www.amu.edu.pl

Udostępnij

Facebook