Dzięki KAWCE powietrze w Gdańsku czystsze

gdansk_monitoring_emisja

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w marcu br. podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) umowę na realizację przedsięwzięcia pt. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Gdańsku poprzez przyłączenie budynków użytkowych i mieszkalnych do sieci cieplnej”.
W ramach umowy do sieci ciepłowniczej podłączone zostaną m.in. budynki zajezdni tramwajowej i wspólnot mieszkaniowych w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Natomiast m.in. w dzielnicach Dolny Wrzeszcz, Śródmieście i Aniołki wykonana zostanie sieć ciepłownicza, przyłącza oraz węzły cieplne w budynkach wspólnot mieszkaniowych, a towarzyszyć temu będzie likwidacja kotłów opalanych paliwem stałym.
W ramach tej umowy ujęto również działania już przeprowadzone. Należy do nich m.in. zamknięcie kotłowni przy ul. Zawiślańskiej w Gdańsku oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej dzielnic: Przeróbka i Stogi.
Szacuje się, że w wyniku zrealizowania całości przedsięwzięcia rocznie do atmosfery trafi o 37 ton pyłów i o ponad 7 000 ton dwutlenku węgla mniej. Mieszkańcy zyskają zatem czystsze powietrze.
Na realizację całego zadania GPEC otrzymał z WFOŚiGW dofinansowanie w kwocie ok. 28 mln zł, z czego ponad 14 mln zł w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielone w ramach programu priorytetowego – „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” .

Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook