Powstanie WIP

warszawa_WIPMiasto Stołeczne Warszawa i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie (11 marca br.), które przewiduje utworzenie Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP), czyli systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza dla stolicy.

WIP ma na celu wdrożenie i rozwój prac badawczo-naukowych, które pozwolą opracować system prognozujący poziom zanieczyszczeń powietrza dla stolicy. Po opracowaniu, prognoza jakości powietrza – wg założeń Porozumienia – miałaby być udostępniana mieszkańcom z około tygodniowym wyprzedzeniem.

Jak podkreślił prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, uczelnia ta już od 12 lat prowadzi badania jakości powietrza w stolicy i oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko oraz zdrowie mieszkańców, a rezultaty tych badań pozwoliły na opracowanie unikatowych technik analizy i syntezy uzyskiwanych w pomiarach wyników pomiarów stężeń substancji w powietrzu.

Z kolei Warszawa od pewnego czasu prowadzi intensywne działania, mające na celu minimalizację zanieczyszczenia powietrza. Sprzyjać temu ma choćby uchwalony w grudniu ub.r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy.

Na podstawie: www.um.warszawa.pl

Udostępnij

Facebook