Z naszym czynnym udziałem

Podczas minionych Targów POL-ECO-SYSTEM, które odbyły się pod koniec października 2015 r. w Poznaniu, zespół projektowy był współorganizatorem wydarzenia odbywającego się pod nazwą „Strefa Ograniczania Niskiej Emisji”, którą przygotowały Międzynarodowe Targi Poznańskie wespół z firmą EKORUM, przy merytorycznym wsparciu portalu sozosfera.pl.

Strefa należała do nowości przygotowanych na tę edycję Targów i wzbudziła niemałe zainteresowanie wśród odwiedzających targową ekspozycję. Szerokie pole do rozważań otworzyła tzw. ustawa „antysmogowa”, którą na początku października br. podpisał Prezydent RP. Stała się ona dla władz samorządowych realnym narzędziem do ograniczania tzw. niskiej emisji. Właśnie m.in. na tym, co „wisi” w powietrzu naszych miast, jak zapobiegać zanieczyszczaniu powietrza i jak badać jego jakość skupili się zaproszeni do wystąpień prelegenci. Nie obyło się też oczywiście bez omówienia zagadnień prawnych.

O cząstkach stałych obecnych w atmosferze, opowiedział zebranym prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik naszego Projektu. – Co możemy zrobić, by obniżyć zapylenie miasta? Na pewno ważne będą naturalne elektrofiltry, czyli do walki z zanieczyszczeniem powietrza możemy wykorzystać roślinność. Ponadto warto pomyśleć o reorganizacji ruchu miejskiego dużych aglomeracji. I – co chyba najważniejsze – musimy ograniczyć emisję pyłów z palenisk domowych. Nieodzowna będzie tu edukacja mieszkańców – mówił profesor.

W trakcie tej trzydniowej Konferencji wiele mówiono też na temat finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza ze środków zarówno krajowych, jak i unijnych. Sporo uwagi poświęcono też doświadczeniom samorządów w ograniczaniu emisji ze źródeł komunalnych.

Uczestnicy Strefy zostali też zapoznani z założeniami Projektu pn. „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Omówienia dokonał wspomniany już wcześniej prof. Włodzimierz Urbaniak, kierownik Projektu.
Strefę Ograniczania Niskiej Emisji odwiedziło ok. 250 osób, a prelegenci jasno wskazywali, że dziś najistotniejszym sposobem na ograniczanie niskiej emisji jest edukowanie społeczeństwa. Polacy muszą być świadomi, że spalanie złej jakości paliw, w tym m.in. odpadów, to główna przyczyna powstawania smogu.

Czytaj też „Targi POL-ECO-SYSTEM – impuls do działania”

Udostępnij

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook