Obsługa techniczna szkoleń i konferencji oraz działań promocyjno-inforrmacyjnych

Przetarg na obsługę techniczną szkoleń i konferencji oraz realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, projektu „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” finansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Z dokumentami przetargowymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można zapoznać się na stronie Zamawiającego http://zamowienia.amu.edu.pl/. Zamówienie oznaczono numerem ZP/2566/U/2015.
Otwarcie ofert nastąpi 21. Stycznia 2016 r., o godz. 11:00.

 

Udostępnij

Facebook