Aktywni nagrodzeni

„Aktywni dla czystego powierza” – pod takim tytułem, Ministerstwo Środowiska i Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, zorganizowały konkurs, którego celem była promocja najskuteczniejszych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Konkurs, w którym mogły uczestniczyć samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze, różne instytucje i organizacje realizujące projekty mające na celu ograniczanie niskiej emisji, dobiegł właśnie końca i ogłoszeni zostali jego laureaci. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach – inicjatywa inwestycyjna o kwocie większej lub równej 500 tys. zł oraz inicjatywa nieinwestycyjna.

W pierwszej kategorii po palmę pierwszeństwa sięgnął Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Został on nagrodzony za realizację zadania „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Druga lokata w tej kategorii przypadła w udziale Starostwu Powiatowemu Powiatu Suskiego, za przedsięwzięcie pt. „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”. W kategorii „inicjatywa inwestycyjna…” uhonorowana została także Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie za realizację „Programu kompleksowej modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego Koszalina i Sianowa, który realizowano w latach 2009-2015”.

W drugiej kategorii – „inicjatywa nieinwestycyjna” – zwycięzcą została firma Abrys. Doceniono prowadzoną przez nią ogólnopolską kampanię na rzecz likwidacji niskiej emisji „Misja – emisja”. II miejsce zajął Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za przeprowadzenie projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, a trzecia nagroda została przyznana Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, która podjęła się realizacji „Cyklu inicjatyw dotyczących odnawialnych źródeł energii”.

Za całokształt podejmowanych działań wyróżnienie otrzymała też Gmina Miejska Kościerzyna, która prowadziła dwa projekty: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie” i „Kampania edukacyjno-informacyjna Kościerzyny na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza”. Spółka Softblue otrzymała natomiast wyróżnienie za pomysł innowacyjnej maszyny do badania zanieczyszczenia powietrza.

Na podstawie: www.mos.gov.pl

Udostępnij

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Facebook