O niskiej emisji i monitoringu zanieczyszczeń

W wielu polskich gminach i miastach obserwowane są problemy z utrzymaniem dobrej jakości powietrza. Tematowi temu poświęca się coraz więcej uwagi, co potwierdza choćby rosnąca liczba konferencji dotyczących ograniczania tzw. niskiej emisji.

Przykładem może być Konferencja pt. „Efektywne ograniczanie niskiej emisji”, która odbyła się 8 listopada br. w Poznaniu. Jej organizatorem była firma EKORUM, a wydarzenie finansowo wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów ujmujących zagadnienie niskiej emisji w różnych aspektach: naukowym, prawnym, finansowym czy wreszcie praktycznym. Do grona prelegentów zaproszono przedstawicieli świata nauki, instytucji zajmujących się monitoringiem powietrza oraz finansujących przedsięwzięcia związane z ograniczaniem niskiej emisji i prawnika. Sporym zainteresowaniem cieszyły się wykłady poświęcone praktycznym doświadczeniom w minimalizowaniu tego niekorzystnego zjawiska.

konferencja_niska_emisja

Z zaprezentowanych referatów wynika jasne przesłanie: jeśli społeczeństwo nie zrozumie zdrowotnych konsekwencji własnych działań, skuteczność i efektywność inicjatyw podejmowanych na szczeblu zarówno lokalnym, regionalnym czy centralnym będzie ograniczona. Stąd tak istotna jest edukacja ekologiczna w tym zakresie.

Do udziału w konferencji, jako prelegent zaproszony został także dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UAM, kierownik Projektu pn. „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Zaprezentował on temat ujęty w referacie pt. „Niska emisja definicje, charakterystyka, źródła czyli co wisi w powietrzu? – o pyłach i innych cząstkach stałych obecnych w atmosferze”. Podczas swego wystąpienia dr hab. Włodzimierz Urbaniak przedstawił także pakiet informacji o prowadzonym przez Wydział Chemii UAM projekcie poświęconym m.in. monitoringowi powietrza (z prezentacją w formacie pdf można zapoznać się tutaj).

fot. 2 x EKORUM

Udostępnij

Facebook