Strażnicy miejscy w smog uderzą radiowozami

Pięć mobilnych laboratoriów umiejscowionych w radiowozach będzie teraz wspierać Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza w stolicy.

Pojazdy, które dziś trafiły na wyposażenie straży miejskiej posiadają nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, dzięki czemu powinny umożliwić strażnikom skuteczne tropienie osób zanieczyszczających powietrze.

Zamontowane w pojazdach analizatory pozwolą monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych (PM10 i PM2,5). Obszar, na których funkcjonariusze stwierdzą naruszenia norm jakości powietrza będą typowane do kontroli szczegółowych, podczas których sprawdzane będą domowe piece i paleniska. W trakcie takich oględzin strażnicy będą mogli skorzystać z przenośnych detektorów wielogazowych, które pozwolą na stwierdzenie w powietrzu tlenku węgla, lotnych związków organicznych, siarkowodoru czy tlenku azotu.

Wnętrze jednego z przekazanych radiowozów

Konsekwentnie realizujemy „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Teraz w ramach naszych działań wypowiadamy bezpośrednią i otwartą walkę wszystkim trucicielom powietrza. Dziś przekazywane radiowozy to narzędzia, które w rękach dobrze wyszkolonych strażników pozwolą szybko i skutecznie wykryć wszystkich, którzy nie zważając na zdrowie własne i innych mieszkańców, są gotowi palić w piecach odpadami, starymi meblami, a nawet pojemnikami po olejach – powiedziała podczas uroczystości przekazania samochodów Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Pojazdy kosztowały ponad 2,2 mln zł, a ich zakup został sfinansowany ze środków budżetu m.st. Warszawy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Nowe radiowozy zaczną wyjeżdżać w teren w połowie grudnia, po uprzednim przeszkoleniu funkcjonariuszy z obsługi specjalistycznych urządzeń.

Na podstawie www.strazmiejska.waw.pl

fot. Urząd Miasta st. Warszawa

Udostępnij

Facebook