Współpraca na rzecz jakości powietrza

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej to główne cele, jakie przyświecają porozumieniu o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza, które podpisane zostało w tym tygodniu w Krakowie. W wydarzeniu wzięli udział dr Kari Nygaard, dyrektor Norweskiego Instytutu Badań Powietrza, Jacek Majchrowski, prezydent Miasta

Śląska uchwała antysmogowa do konsultacji

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt, przyjętej tydzień temu tzw. uchwały antysmogowej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ). Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UMWŚ, a na uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały Wydział Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego będzie czekać do 6 lutego br. Formuła konsultacji jest

Powietrze w Krakowie monitorowane przez 8 stacji

Wraz z nastaniem nowego roku w Krakowie zaczęły działać dwie nowe stacje mierzące jakość powietrza. Wyniki ich pomiarów można śledzić w Internecie. Po uruchomieniu dwóch nowych stacji monitoringowych Kraków stał się miastem o największej liczbie tego typu urządzeń w Polsce – działa ich tam bowiem osiem – informuje Urząd Miasta Krakowa. Lokalizacja stacji została uzgodniona

Konsultacje społeczne uchwały antysmogowej zakończone

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że zamknął już etap konsultacji społecznych w związku z przygotowywaną tzw. uchwałą antysmogową. Małopolska, jak podaje UMWM, jako pierwsze województwo w kraju planuje wprowadzenie uchwały antysmogowej, która miałaby objąć cały region. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,

Apel urzędu w związku ze złą jakością powietrza

Urząd Miejski Wrocławia zaapelował do wrocławian w sprawie zaprzestania spalania odpadów w instalacjach grzewczych. W związku z notowanym dziś rano pogorszeniem jakości powietrza we Wrocławiu (przekroczeniami norm dopuszczalnych ilości pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu), wynikającym m.in. z niskich temperatur i braku wiatru, magistrat zaapelował do mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, by ograniczyli do niezbędnego minimum przebywanie na

Facebook