Ozon w Wielkopolsce bez ryzyka przekroczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) opublikował wyniki siódmej w tym roku oceny ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza. Dotyczyła ona ozonu. Jak podaje WIOŚ, 20 sierpnia br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w 2016 r. poziomu docelowego dla ozonu na obszarze województwa wielkopolskiego. Oceny tej dokonano na podstawie analizy liczby przypadków przekroczeń wartości docelowej z

Uwaga na ozon!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) zakomunikował, że w związku z nadejściem ciepłej pory roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą być odnotowywane przekroczenia zawartości w powietrzu ozonu, zarówno dla poziomu informowania, alarmowego, jak i docelowego. Jednocześnie WIOŚ informuje, że wiadomości o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będą zawsze podawane w odrębnych komunikatach. Na podstawie:

Prognozy ozonu już dostępne

Ozon troposferyczny negatywnie wpływa na zdrowie ludzi. Może m.in. wywoływać bóle głowy, kaszel i podrażnienie błon śluzowych. Powoduje również bóle w klatce piersiowej, a przekroczenie stężenia 240 µg/m3, tzw. poziomu alarmowego, wpływa negatywnie na zdrowie i samopoczucie ogółu populacji. Zaleca się by w przypadku osiągniecia poziomu alarmowego osoby szczególnie wrażliwe unikały przebywania na otwartej przestrzeni,

Facebook