Ozon w Wielkopolsce bez ryzyka przekroczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) opublikował wyniki siódmej w tym roku oceny ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza. Dotyczyła ona ozonu.

ozon_wielkopolska

Jak podaje WIOŚ, 20 sierpnia br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w 2016 r. poziomu docelowego dla ozonu na obszarze województwa wielkopolskiego.

Oceny tej dokonano na podstawie analizy liczby przypadków przekroczeń wartości docelowej z okresu od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca br. oraz w roku 2014 i 2015. Na tej podstawie stwierdzono, że wyniki pomiarów ozonu na terenie regionu nie przekroczyły przewidzianej prawem normy, a w związku z tym nie ma ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego.

Na podstawie: poznan.wios.gov.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook