Warszawa w walce o czyste powietrze

Urząd Miasta Warszawy poinformował o podpisaniu przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz zarządzenia dotyczącego finansowania działań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy. Na realizację tych przedsięwzięć przeznaczono 16 mld zł. Podpisanie zarządzenia pozwala uruchomić środki finansowe przeznaczone na realizację projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną. Mieszczą się w nich przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną, obejmujące termomodernizację budynków i

Suwałki przeciw emisji

W Suwałkach zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne. W jego ramach złożonych zostało 66 wniosków z czego 54 kwalifikuje się do przyznania wsparcia, a łączna wysokość dotacji, o które ubiegają się mieszkańcy Miasta wynosi 189 tys. zł. Wnioski zbierane były w związku z realizacją przez Urząd Miejski w Suwałkach –

Walka z niską emisją. W Krakowie wskazano wykonawców

W Krakowie wybrano wykonawców – jest ich siedmiu – realizujących zadania w ramach Programu ograniczania niskiej emisji. Wykonawcy, których oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria oceny, zostali umieszczeni na liście firm rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków. Zatwierdzona przez komisję naboru lista wykonawców ma pomóc mieszkańcom Grodu Kraka przy wyborze rzetelnej oferty, w zakresie wykonania zadań objętych

Facebook