Walka o czyste powietrze w Tczewie

Miasto Tczew zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2016”. Jego celem jest wyłonienie i dofinansowanie, w formie dotacji udzielanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i budżetu Gminy Miejskiej Tczew zadań, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych

„Czyste Powietrze Pomorza” – szansa na dotację

Mieszkańcy Gdyni, za sprawą kolejnej edycji konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, mają możliwość uzyskania dotacji na modernizację źródeł ciepła. Największe wsparcie finansowe można uzyskać, w sytuacji, gdy piec lub kocioł węglowy zostanie zastąpiony przyjaźniejszym środowisku źródłem ogrzewania. Program dopuszcza również ograniczenie zużycia węgla lub koksu w eksploatowanych

Facebook