Walka o czyste powietrze w Tczewie

tczew-751165_1280

Miasto Tczew zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2016”. Jego celem jest wyłonienie i dofinansowanie, w formie dotacji udzielanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i budżetu Gminy Miejskiej Tczew zadań, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia polegające na modernizacji źródeł ciepła, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami na gaz lub olej opałowy, pompami ciepła i kolektorami słonecznymi oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie będzie udzielane na przedsięwzięcia dotyczące budynków jednorodzinnych (będących własnością osób fizycznych) i wielorodzinnych (zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz stanowiących własność samorządu) zlokalizowanych na terenie miasta Tczew.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana bieżąca dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

Dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, pomp ciepła, węzłów cieplnych z przyłączami i kolektorów słonecznych, a ponadto wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (zakup i montaż elementów instalacji).

Wnioski o dofinansowanie można składać do 28 kwietnia br. w Urzędzie Miasta w Tczewie.

Na podstawie: aktualności.wrotatczewa.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook