Ostatni lot KAWKI w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania (UMP) przypomina, że jeszcze tylko do 15 marca br. przyjmowane będą wnioski w ramach ostatniej edycji Programu KAWKA. Do aplikowania o środki na wymianę starego, opalanego paliwem stałym, ogrzewania na proekologiczne uprawnieni są mieszkańcy czterech części miasta. Jest to trzeci nabór wniosków o wsparcie finansowe na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej,

W Kaliszu przeciw smogowi!

Wczoraj, 6 marca br., w Kaliszu odbyło się, zorganizowane przez działające na terenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej Stowarzyszenie Wielkopolski Klub Ekologiczny (WKE), spotkanie informacyjne poświęcone tzw. niskiej emisji. Główna tematyka spotkania oscylowała wokół najbliższych naborów wniosków na termomodernizację oraz wymianę pieców, które mają zostać niebawem ogłoszone przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW).

Ochrona powietrza w Wielkopolsce

28 lutego 2017 roku podczas briefingu prasowego Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiła działania Samorządu związane z ochroną powietrza w regionie. Zaprezentowane informacje dotyczyły także przygotowań do opracowania uchwały antysmogowej. W trosce o zdrowie mieszkańców oraz mając na względzie sytuację związaną z utrzymującymi się, we wszystkich strefach województwa wielkopolskiego, przekroczeniami norm jakości powietrza dotyczącymi

Radni zaapelowali w sprawie smogu

O podjęcie działań mających poprawić jakość powietrza w Polsce zaapelowali do rządu RP rybniccy radni. Uchwała w tej sprawie podjęta została 16 lutego na sesji Rady Miasta Rybnika. W treści apelu znajduje się informacja dotycząca szkodliwości tzw. smogu i jego wpływu na jakość życia Polaków. Zaakcentowano w nim również fakt, że z problem niskiej emisji

Smog w Poznaniu – komunikacja za darmo

Urząd Miasta Poznania poinformował, że miejscy radni podjęli decyzję, zgodnie z którą w dni kiedy odnotowane zostaną przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza, wszyscy na terenie Grodu Przemysława będą mogli za darmo jeździć komunikacją zbiorową. Podejmując uchwałę radni rozszerzyli projekt prezydenta, który zakładał, że z darmowej komunikacji w czasie smogu będą mogli korzystać kierowcy z ważnym

Dopłacą do likwidacji starych pieców

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że od 16 marca br. będzie przyjmować wnioski (formularze będą dostępne od 6 marca) o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne. W tym roku w budżecie miasta przeznaczono na ten cel 900 tys. zł. Dotacje będą udzielane na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych

W Łodzi będą dotacje na walkę ze smogiem?

Łódzki magistrat poinformował, że Prezydent Łodzi chce przeznaczyć 9 mln zł na walkę z zanieczyszczeniem powietrza, tzw. smogiem. Prezydent Hanna Zdanowska ma w tej sprawie złożyć do Rady Miejskiej projekt uchwały, która będzie przewidywała możliwość udzielania dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła. Uchwała miałaby obowiązywać przez 3 lata. Środki na ten cel miałyby pochodzić z

Uchwała antysmogowa dla Małopolski przyjęta

Wczoraj, 23 stycznia br., sejmik województwa małopolskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową dla całego regionu. Zgodnie z przyjętą regulacją, w połowie roku na terenie całego województwa zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie całego województwa oraz zostanie zakazane montowanie kotłów i kominków, które nie spełniają norm ekoprojektu. Mieszkańcy, którzy ogrzewają

Współpraca na rzecz jakości powietrza

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej to główne cele, jakie przyświecają porozumieniu o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza, które podpisane zostało w tym tygodniu w Krakowie. W wydarzeniu wzięli udział dr Kari Nygaard, dyrektor Norweskiego Instytutu Badań Powietrza, Jacek Majchrowski, prezydent Miasta

Śląska uchwała antysmogowa do konsultacji

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt, przyjętej tydzień temu tzw. uchwały antysmogowej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ). Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UMWŚ, a na uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały Wydział Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego będzie czekać do 6 lutego br. Formuła konsultacji jest

Facebook