Ostatni lot KAWKI w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania (UMP) przypomina, że jeszcze tylko do 15 marca br. przyjmowane będą wnioski w ramach ostatniej edycji Programu KAWKA.
Do aplikowania o środki na wymianę starego, opalanego paliwem stałym, ogrzewania na proekologiczne uprawnieni są mieszkańcy czterech części miasta. Jest to trzeci nabór wniosków o wsparcie finansowe na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, na piece gazowe bądź elektryczne. W ostatnim roku działania Programu KAWKA na ww. cel przeznaczono 2,4 mln zł.

Program KAWKA przeznaczony jest dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz dla jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – informuje Leszek Kurek, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UMP. – Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym szczególnie tych, które powstają w piecach przydomowych starego typu, kotłach i kominkach. Wsparcie udzielane jest na trwałą likwidację takich palenisk w budynkach i w zamian podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej, montaż pieca gazowego lub ogrzewania elektrycznego.

poznan

Magistrat dodaje, że Programem objęte są dzielnice o największym stopniu emisji pyłów drobnych PM10 i benzo-alfa-pirenu, czyli Stare Miasto i Chwaliszewo, północna Wilda oraz Łazarz.

Wysokość wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych netto, ale nie więcej niż 80 zł/m2/lokal. Górny limit dofinansowania to 6.000 zł/lokal.
Dotychczas, w latach 2015 i 2016, w ramach Programu w Poznaniu z dotacji skorzystało 157 wnioskodawców, modernizując 312 mieszkań. Dzięki temu udało się wyeliminować 478 pieców lub kotłów opalanych paliwem stałym. W efekcie w Poznaniu zmniejszono w skali każdego roku emisję zanieczyszczeń do powietrza: o prawie 10 ton pyłów PM10 i 6 kg benzo-alfa-pirenu.

Na podstawie: www.poznan.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook