Uchwała antysmogowa z opinią WRDS

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego trwają prace nad tzw. uchwałą antysmogową. W ostatnim czasie nad jej projektem pracowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS), która pozytywnie zaopiniowała ten dokument.

Podczas posiedzenia WRDS odbyła się dyskusja nad przygotowanym przez Zarząd Województwa projektem uchwały antysmogowej, której założenia przedstawił Wojciech Saługa, marszałek województwa.

Na problem ubóstwa, w wyniku którego wielu osób, w tym emerytów, nie stać na podłączenie do sieci ciepłowniczej czy gazowej lub zakup dobrego kotła, uwagę zwrócił Dominik Kolorz, wiceprzewodniczący WRDS, który podkreślił, że samorząd powinien takie inwestycje wesprzeć finansowo.

Ostatecznie WRDS pozytywnie zaopiniował projekt uchwały antysmogowej, który przewiduje m.in. trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku. Przepisy uchwały określają też, że każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalowania w nim od razu kotła klasy 5.

węgiel

Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma jednak spowodować stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w dobrej jakości urządzeniach grzewczych.

Po zakończeniu konsultacji projekt uchwały antysmogowej ma zostać skierowany pod obrady Sejmiku. Ma ona zostać przyjęta przez radnych wojewódzkich przed następnym sezonem grzewczym.

Na podstawie www.slaskie.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook