Kolejne autobusy elektryczne dla Krakowa

11 października br. doszło do podpisania umowy pomiędzy krakowskim MPK a firmą Solaris Bus &. Jej przedmiotem jest dostawa 20 nowych bezemisyjnych autobusów elektrycznych, z których korzystać będą mogli mieszkańcy Grodu Kraka. Producent dostawę 17 autobusów 12-metrowych wycenił na niemal 35 mln zł netto, a trzech autobusów przegubowych na niespełna 8 mln zł netto. Zamówienie

Krakowska straż miejska bierze piece pod lupę

Tak jak w roku ubiegłym, w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, kontrole jakości domowych palenisk podejmą krakowscy strażnicy miejscy. Funkcjonariusze będą się przyglądać piecom używanym przez krakowian od 1 października br. do 31 marca 2017 r. – zapowiada krakowski magistrat i jednocześnie zastrzega, iż istnieje możliwość przedłużenia akcji kontrolnej o miesiąc. W inspekcje kontrolne

Piła aktualizuje Plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Piła poinformowało o podjęciu działania zmierzających do zaktualizowania Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła (PGN). Urząd Miasta zaprasza instytucje, przedsiębiorców oraz wspólnoty mieszkaniowe do zgłaszania planowanych przedsięwzięć związanych z ograniczeniem emisji do PGN. Zgłoszone informacje o planowanych działaniach będą podstawą nie tylko do aktualizacji dokumentu, ale również do zmiany uchwały rady gminy, którą dokument

Pierwsze efekty ekodoradców w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pochwalił się pierwszymi efektami realizowanego w regionie projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt, ten to – jak podkreśla urząd marszałkowski – ambitna strategia Małopolski w walce o czystsze powietrze w regionie. Oficjalnie został on rozpoczęty 22 czerwca br. i już zaczyna przynosić

„Eko-Tramwaj” – sposób na edukację o ochronie powietrza

Kraków wpadł na nietypowy pomysł w zakresie edukacji dotyczącej ochrony powietrza i informacji o prowadzonych w mieście działaniach związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jest nim „Eko-Tramwaj”, który przez sześć miesięcy kursować będzie po Grodzie Kraka. Będzie on jeździł na różnych liniach, a przejazd nim jest bezpłatny. Wewnątrz, mieszkańcy mogą uzyskać informacje nt., funkcjonujących

Ochrona powietrza tematem konkursu w Wielkopolsce

„Nasz pomysł na ochronę środowiska” – to tytuł Konkursu, do udziału w którym zaprasza Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jego pierwsza edycja poświęcona jest ochronie powietrza. Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej. Ma się to dokonywać przez podkreślanie zagrożeń, jakie dotykają środowisko przyrodnicze oraz

Aktualizacja Programu ochrony powietrza – konsultacje w Małopolskich miastach

W najbliższych dniach w większych miastach Małopolski odbywać się będą spotkania konsultacyjne, dotyczące aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Poinformował o tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który zaprasza do udziału w spotkaniach i podkreśla, że rośnie świadomość zagrożeń płynących z oddychania złej jakości powietrzem. Dowodzą tego – jak podaje samorząd województwa – badania opinii

Niska emisja w Rybniku na celów(NIK)u

W okresie od 15 kwietnia do 03 czerwca br. katowicka delegatura Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziła w Straży Miejskiej w Rybniku kontrolę, pt. „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”. Jak poinformowała Straż Miejska w Rybniku, kontroli poddane zostały wszelkie działania tej jednostki prowadzone na rzecz ograniczenia tzw. niskiej emisji na terenie

Wymiana pieców węglowych – dofinansowanie w Małopolsce

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie. Z pieniędzy dostępnych na ten cel skorzystać będą mogli właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy zachcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go prośrodowiskowym systemem ogrzewania. W grę wchodzi zastąpienie pieca węglowego piecem na biomasę

Emisja CO2 mniejsza o 13 ton rocznie

Na dachu bloku przy jednej z ulic Wałbrzycha zainstalowano 102 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 17 kV. Wytwarzana przez nie energia elektryczna posłuży m.in. do zasilania urządzeń w budynku i oświetlenia wokół niego. Szacuje się, że roczne oszczędności w rozliczeniu energii wyniosą blisko 10 tys. zł. Panele powstały dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz

Facebook