Niska emisja w Rybniku na celów(NIK)u

W okresie od 15 kwietnia do 03 czerwca br. katowicka delegatura Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziła w Straży Miejskiej w Rybniku kontrolę, pt. „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”.

Niska_emisja_rybnik

Jak poinformowała Straż Miejska w Rybniku, kontroli poddane zostały wszelkie działania tej jednostki prowadzone na rzecz ograniczenia tzw. niskiej emisji na terenie miasta Rybnika w okresie od stycznia 2013 r. do 19 kwietnia 2016 r. W ramach kontroli zweryfikowane zostały m.in. posiadane przez funkcjonariuszy upoważnienia, przygotowanie merytoryczne strażników do prowadzenia kontroli posesji, stosowane procedury, pobieranie próbek oraz działania prewencyjne i informacyjne w zakresie uświadamiania mieszkańców o potrzebie eliminacji niskiej emisji.

Na początku sierpnia br. Straż otrzymała tzw. Wystąpienie pokontrolne, z którego wynika, że działania rybnickich strażników ocenione zostały pozytywnie.

Na podstawie www.sm.rybnik.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook