Element planu gospodarki niskoemisyjnej zrealizowany

W ramach realizowanego w Warszawie projektu uciepłowienia zachodniego pasma miasta, dzielnica Ursus została przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Sieć ta należy do Veolia Energia Warszawa. – Do budynków w Ursusie będzie dostarczane ciepło wytwarzane w elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA, przesyłane sieciami ciepłowniczymi Veolii Energia Warszawa, co gwarantuje m.in.: niższe i stabilne ceny, bezpieczeństwo dostaw, a także

„Czarny dym” ze słabego węgla

Kontrole palenisk krakowscy strażnicy miejscy prowadzą od 2009 r. W minionym sezonie grzewczym zweryfikowali oni ponad dwa razy więcej pieców niż rok wcześniej. To niespełna 3,5 tysiąca palenisk, sprawdzonych pod kątem spalanego paliwa, a wszystko to w ramach zwalczania niskiej emisji i niewłaściwego postępowania z odpadami. Ostatni sezon grzewczy to dla strażników z Krakowa okres

A jednak będzie dotacja z LIFE!

„To już pewne – projekt zintegrowany LIFE, który ma pomóc w walce z zanieczyszczaniem powietrza w Małopolsce, będzie realizowany, a pierwotna wielkość dotacji z Komisji Europejskiej (ok. 10 mln euro) zostanie zachowana” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Oficjalna inauguracja Projektu ma się odbyć 22 czerwca w Krakowie. Realizacja przedsięwzięcia – jak donosił UMWM

Dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu będzie dofinansowywał ze środków własnych przedsięwzięcia związane z opracowywaniem Planów gospodarki niskoemisyjnej. Decyzję w tej kwestii podjęła Rada Nadzorcza Funduszu. Nabór wniosków jest skierowany do gmin z terenu województwa dolnośląskiego, które nie posiadają Planów gospodarki niskoemisyjnej. Działanie Funduszu ma być wsparciem przedsięwzięć podejmowanych na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego,

Kontrola pojazdów na rzecz ograniczenia emisji

Urząd Miasta Kraków przedstawił informację o działaniach krakowskiej drogówki w zakresie kontroli emisji spalin z pojazdów. W 2015 r. w mieście skontrolowane zostały 1033 samochody, a w związku z nieprawidłową emisją spalin zatrzymano 306 dowodów rejestracyjnych. Od stycznia br. przeprowadzono łącznie 444 kontroli, w wyniku których zatrzymano 149 dowodów rejestracyjnych. Należy podkreślić, że kontrole pojazdów

Zespołem w niską emisję!

W skład powołanego niedawno na Śląsku Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji weszło 35 osób. Są to przedstawiciele samorządów, instytutów naukowych i wyższych uczelni oraz administracji państwowej. Nominacje wręczył im Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Zadanie Zespołu ma polegać na przygotowaniu założeń tzw. uchwały antysmogowej, która – po uchwaleniu przez Sejmik – miałaby objąć obszar

W trosce o czyste powietrze

W Tczewie minął termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła. Nabór aplikacji odbywał się w ramach piątej już edycji konkursu „Czyste powietrze Tczewa”. O tym na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć mieszkańcy ma być wiadomo pod koniec czerwca br. W ramach Konkursu w wyznaczonym terminie (tj. do 28 kwietnia br.) złożono

Brudniejsze powietrze u biedniejszych

Największy problem z jakością powietrza mają miasta o najniższych dochodach – poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jednocześnie w opublikowanej przez WHO informacji podkreślono, że ponad 80% ludzi żyjących w miastach, w których prowadzony jest monitoring tego elementu środowiska przyrodniczego, oddycha powietrzem, w którym poziom zanieczyszczeń jest wyższy od dopuszczalnych limitów określonych przez tę Organizację. Warto

Prawie 1,5 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania

Jak poinformował Urząd Miasta Kraków w tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli już 1466 wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania. Jak podkreślają urzędnicy, to znacznie więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku, gdy łącznie do magistratu wpłynęło 977 wniosków. Już teraz, w związku z liczbą zarejestrowanych w tym roku wniosków, można stwierdzić, że liczba

Efekty Programu ochrony powietrza w Małopolsce

Małopolski urząd marszałkowski podsumował realizację Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2015 r. Raport ten powstał na podstawie sprawozdań przygotowanych przez gminy i powiaty. Co warto podkreślić, sprawozdania za 2015 r. przekazały wszystkie gminy i powiaty z terenu Małopolski. Z raportu wynika, że w ub.r. w Małopolsce zrealizowano 10 tys. inwestycji ograniczających niską emisję.

Facebook