Pieniądze na niskoemisyjny transport

Niskoemisyjny transport miejski, np. zakup proekologicznych autobusów i oraz ścieżki i infrastrukturę rowerową będzie wsparty w województwie małopolskim kwotą ponad 250 mln zł. Nabór wniosków (kart projektów) wystartował 30 czerwca br. – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki. – Stawiamy na rozwój transportu publicznego, dlatego tak mocno inwestujemy w kolej i popieramy inne inicjatywy, które rozwijają komunikację

Pieniądze na ograniczanie niskiej emisji dla osób fizycznych

W latach 2002-2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) dofinansował 79 programów realizowanych w gminach województwa śląskiego, mających na celu ograniczenie niskiej emisji. W ich ramach zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni oraz wykonano ponad 5,3 tysiąca instalacji solarnych. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł ok. 350 mln zł, a udzielone dofinansowanie to

Kraków pracuje nad rozbudową systemu informowania

Od pewnego czasu w Krakowie trwają prace nad rozbudową systemu informowania o jakości powietrza w mieście. Urząd współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Urzędem Marszałkowskim oraz centrami zarządzania kryzysowego miasta Krakowa i Wojewody Małopolskiego. Do kooperacji przy rozbudowie specjalnego systemu informowania mieszkańców o zdarzeniach mogących mieć wpływ na środowisko przyrodnicze Prezydent Miasta

Porozumienie na rzecz ograniczania niskiej emisji

Władze Krakowa podpisały ze spółką TAURON Sprzedaż porozumienie, dotyczące współpracy przy działaniach zmierzających do likwidacji tzw. niskiej emisji. Zgodnie z porozumieniem firma pomoże mieszkańcom Grodu Kraka przy wymianie pieców węglowych na inne ogrzewanie. Jest to kolejne narzędzie, wpisujące się w priorytet władz miasta, jakim jest likwidacja niskiej emisji, które ma zachęcić krakowian do wymiany ogrzewania

Apel małopolskich samorządów!

Wspólny apel, o kontynuację programów Kawka i Ryś w niezmienionej formule, wystosowali do Ministra Środowiska prezydenci Krakowa, Nowego Sącza, Oświęcimia i Tarnowa razem z Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Utrzymanie programów wspierających działania na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza jest w opinii samorządowców jednym z fundamentalnych warunków szybkiej poprawy jakości powietrza w kraju. W apelu samorządowcy

Niemal 1800 wniosków!

Urząd Miasta Krakowa na początku czerwca podsumował dotychczasowe wyniki w zakresie naboru wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania. Takich aplikacji w tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli już 1797. W tym samym czasie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 405 wniosków o pomoc finansową w ramach Lokalnego Programu Osłonowego. – 1797 wniosków o udzielenie dotacji

Elektryczne autobusy do miast!

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że we współpracy z Ministerstwem Energii opracowało program wprowadzenia autobusów elektrycznych do polskich miast. Założenia Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce zostały zaprezentowane w pierwszym tygodniu czerwca. – Do roku 2025 chcemy zbudować silny przemysł autobusów elektrycznych. Planujemy stworzyć rynek e-autobusów o wartości dodanej 2,5 mld zł rocznie – zapowiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier

Plany gospodarki niskoemisyjnej – mało czasu na składanie wniosków

Tylko do 30 czerwca br. będzie można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. To ponowny, już trzeci, nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego ogłoszony przez poznański Fundusz. Na podstawie: www.wfosgw.poznan.pl, fot. P. Strzyżyński

Efektywnością energetyczną w niską emisję

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Poddziałanie to mieści się w Działaniu 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, a przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej, czyli tzw. głębokiej i kompleksowej

Inwentaryzacja źródeł ciepła do końca sierpnia

Urząd Miasta Przemyśla poinformował, że do końca sierpnia zinwentaryzowane zostaną źródła ciepła zlokalizowane na terenie miasta. Inwentaryzacja jest elementem realizowanego przez Przemyśl programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla“. Spis źródeł emisji jest prowadzony w porozumieniu i na podstawie umowy z jedną z firm. Inwentaryzacja źródeł energii

Facebook