Apel małopolskich samorządów!

Wspólny apel, o kontynuację programów Kawka i Ryś w niezmienionej formule, wystosowali do Ministra Środowiska prezydenci Krakowa, Nowego Sącza, Oświęcimia i Tarnowa razem z Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Utrzymanie programów wspierających działania na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza jest w opinii samorządowców jednym z fundamentalnych warunków szybkiej poprawy jakości powietrza w kraju.

małopolska_ochrona_powietrza

W apelu samorządowcy zwracają uwagę na ogrom wyzwań finansowych i organizacyjnych stojących przed polskimi miastami i regionami w zakresie ochrony powietrza, których nie są w stanie udźwignąć jednostki samorządu terytorialnego.

Sygnatariusze apelu podkreślają, że problem zanieczyszczonego powietrza dotyka w dużej mierze południowego obszaru Polski i że można go rozwiązać w wyniku intensyfikacji działań związanych np. z ograniczaniem niskiej emisji, na co potrzebne jest z kolei wsparcie w postaci dotacji. „Z tego powodu niepokojem napawają nas liczne doniesienia o potencjalnym zakończeniu lub zmianie zasad finansowania programu Kawka, który jest kluczowy dla procesu likwidacji źródeł niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego” – można przeczytać w apelu.

W piśmie adresowanym do Ministra Środowiska zasygnalizowano również, że „odejście od przyjętych zasad dotowania lub definitywne zamkniecie programów Kawka i Ryś stawia pod znakiem zapytania osiągnięcie zaplanowanych standardów jakościowych i poziomów stężeń zanieczyszczeń, narażając jednocześnie budżet państwa na konieczność płacenia znaczących kar finansowych z tytułu niedotrzymania przez Polskę zobowiązań dotyczących poprawy jakości powietrza atmosferycznego”.

Urząd Miasta Krakowa przypomina przy okazji, że Kraków, Nowy Sącz, Oświęcim i Tarnów oraz Województwo Małopolskie w październiku ub.r. podpisały Małopolskie Porozumienie Miast Prezydenckich „Razem przeciwko Smogowi”, deklarując w nim chęć wymiany doświadczeń i wolę współpracy w zakresie działań na rzecz ochrony powietrza.

Na podstawie: krakow.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook