Niemal 1800 wniosków!

Urząd Miasta Krakowa na początku czerwca podsumował dotychczasowe wyniki w zakresie naboru wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania. Takich aplikacji w tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli już 1797. W tym samym czasie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 405 wniosków o pomoc finansową w ramach Lokalnego Programu Osłonowego.

1797 wniosków o udzielenie dotacji złożonych w pierwszych pięciu miesiącach roku, to dobry prognostyk dla wyniku rocznego – skomentował Witold Śmiałek, doradca prezydenta ds. jakości powietrza. – Porównując statystyki z lat ubiegłych tendencja jest zdecydowanie wzrostowa. Warto odnotować, że Lokalny Program Osłonowy także funkcjonuje z powodzeniem.

węgiel

W styczniu tego roku krakowianie złożyli 183 wnioski, w lutym 387, w marcu 471, w kwietniu 425, a w maju 330, które opiewają na łączną kwotę ponad 37 mln zł. Tymczasem w tym roku miasto zarezerwowało 124,5 mln zł na dotacje związane ze zmianą systemu ogrzewania.

Jak podkreśla samorząd miejski wysoka jest także liczba wniosków o pomoc finansową składanych w ramach lokalnego programu osłonowego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował w omawianym okresie już 405 wniosków, co daje rezultat wyższy niż w całym ubiegłym roku, gdy mieszkańcy złożyli 373 wnioski.

Urzędnicy przypomnieli przy tej okazji, że złożenie wniosku o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania jeszcze w tym roku gwarantuje otrzymanie pokrycia kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w wysokości do 100% i że w kolejnych latach wysokość wsparcia będzie malała.

Warto też przypomnieć, że w latach 2013-2016 w Krakowie złożono 8409 wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania, a w 2014 r. w ramach Programu ograniczania niskiej emisji udało się zlikwidować 1320 palenisk węglowych i 878 kotłowni. W roku następnym – 2015 wycofanych z użycia zostało 1156 palenisk węglowych i 1159 kotłowni.

Na podstawie: www.krakow.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook