Inwentaryzacja źródeł ciepła do końca sierpnia

Urząd Miasta Przemyśla poinformował, że do końca sierpnia zinwentaryzowane zostaną źródła ciepła zlokalizowane na terenie miasta. Inwentaryzacja jest elementem realizowanego przez Przemyśl programu pn. „Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost efektywności energetycznej w obiektach na terenie miasta Przemyśla“.

przemyśl

Spis źródeł emisji jest prowadzony w porozumieniu i na podstawie umowy z jedną z firm. Inwentaryzacja źródeł energii prowadzona jest w formie badań ankietowych, dzięki którym zostaną zebrane informacje o źródłach zanieczyszczeń powietrza oraz o zużyciu paliw. Ankietyzacja ma potrwać do 31 sierpnia br.

Realizowany przez Przemyśl program dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Na podstawie: przemysl.pl, fot. UM Przemyśl

Udostępnij

Facebook