Efektywnością energetyczną w niską emisję

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

efektywność_energetyczna

Poddziałanie to mieści się w Działaniu 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, a przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej, czyli tzw. głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego.

O dofinansowanie ubiegać się mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a wnioski należy składać w terminie od 4. lipca do 31. października br. Na wsparcie projektów w tym konkursie zarezerwowano ponad 120 mln zł, a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook