Pieniądze na niskoemisyjny transport

Niskoemisyjny transport miejski, np. zakup proekologicznych autobusów i oraz ścieżki i infrastrukturę rowerową będzie wsparty w województwie małopolskim kwotą ponad 250 mln zł. Nabór wniosków (kart projektów) wystartował 30 czerwca br. – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki.

dotacje_na_niskoemisyjne_autobusy

Stawiamy na rozwój transportu publicznego, dlatego tak mocno inwestujemy w kolej i popieramy inne inicjatywy, które rozwijają komunikację zbiorową. Nie mam wątpliwości, że to działania, które przekładają się w bezpośredni sposób na poprawę jakości powietrza, jak i rozwój gospodarczy naszego regionu – podkreślił Jacek Krupa, marszałek województwa, komentując rozpoczęty nabór.

Środki zarezerwowane na ten cel podzielono na subregiony. Dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego zarezerwowano ponad 32 mln zł, do Małopolski Zachodniej trafi 61 mln zł, dla Podhala przygotowano prawie 40 mln zł, a dla Sądecczyzny ponad 64 mln zł. Subregion Tarnowski może natomiast liczyć na niemal 54 mln zł.

W ramach ogłoszonego 30 czerwca br. naboru kart projektowych o dofinansowanie ubiegać się mogą poza gminami i powiatami także jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego. Maksymalna wysokość dofinansowania to 85% kosztów.

Na podstawie: malopolskie.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook