Inwestycje zmniejszające emisje w Elektrowni Turów

W Elektrowni Turów wmurowano symboliczny kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, a jednocześnie do eksploatacji oddano instalację odsiarczania spalin (IOS) dla bloków 4-6. Z kolei plan inwestycyjny zakłada kompleksową modernizację bloków 1-3.

odsiarczanie_spaalin

Dzięki realizacji tych projektów Elektrownia Turów będzie mogła produkować energię w sposób efektywny i bardziej przyjazny dla środowiska.
Nowy blok energetyczny o mocy 450 MW netto w Elektrowni Turów zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej ok. 600 MW. Jego budowa kosztować będzie ok. 4 mld zł. Nowy blok będzie spełniał wymagania środowiskowe wynikające z restrykcyjnych przepisów krajowych i unijnych, a aneks pozwalający na dostosowanie inwestycji do norm wynikających z konkluzji BAT został podpisany w listopadzie 2015 r. i zwiększył wartość kontraktu o 280 mln zł. Zgodnie z zapisami umowy przekazanie nowego bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 65 miesięcy od daty wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac, czyli w drugim kwartale 2020 r.

Grupa PGE przywiązuje bardzo dużą wagę do działań na rzecz ochrony środowiska i ograniczania wpływu działalności wytwórczej na otoczenie we wszystkich swoich lokalizacjach. Aby wypełnić nałożone na energetykę konwencjonalną zobowiązania ekologiczne, konsekwentnie modernizujemy funkcjonujące bloki energetyczne, a także budujemy nowe moce wytwórcze. Dzięki nieustannemu podnoszeniu efektywności aktywów wytwórczych i wypełnieniu unijnych standardów środowiskowych budujemy wartość Grupy – komentuje Henryk Baranowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak już wspomniano, w elektrowni do eksploatacji oddano instalację odsiarczania spalin dla bloków 4, 5 i 6. Dzięki niej Elektrownia Turów znacznie zmniejszy emisje dwutlenku siarki i pyłu. Budowa IOS trwała 24 miesiące i kosztowała ponad 500 mln zł. Niemal połowę kosztów inwestycji, ponad 244 mln zł, pochodziło z dofinansowania (100 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponad 104 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 40 mln zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego). Wykorzystanie instalacji obniży emisje do atmosfery SO2 oraz pyłów. W realizacji inwestycji wzięło udział 112 firm podwykonawczych, a w szczytowym momencie na placu budowy pracowało ponad 500 osób.

W Elektrowni Turów do kompleksowej modernizacji przygotowywane są również bloki 1-3. Jej celem jest m.in. dostosowanie jednostek do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PGE, fot. PGE

Udostępnij

Facebook