Dofinansowanie ograniczania niskiej emisji. Nabory kart konkursowych w Małopolsce

Do 25 lipca br. gminy z Małopolski mogą wnioskować o unijne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (2014-2020) na walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

niska_emisks

Nabór kart projektów subregionalnych, dotyczących obniżenia poziomu niskiej emisji ruszył 24 czerwca br. To kolejne działanie, jakie w ostatnim czasie podjęło Województwo Małopolskie w walce o lepszą jakość powietrza w regionie.

Nabory kart projektów subregionalnych, to obowiązkowy etap przedkonkursowy dla projektów ubiegających się o środki z RPO WM 2014-2020. Dopiero ich pozytywna weryfikacja umożliwi staranie się o dofinansowanie. Karty składać mogą: jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie lub poprzez swoje związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne oraz podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych.

Na podstawie: www.malopolskie.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook