Uwaga na ozon!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) zakomunikował, że w związku z nadejściem ciepłej pory roku na obszarze województwa wielkopolskiego mogą być odnotowywane przekroczenia zawartości w powietrzu ozonu, zarówno dla poziomu informowania, alarmowego, jak i docelowego. Jednocześnie WIOŚ informuje, że wiadomości o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego będą zawsze podawane w odrębnych komunikatach. Na podstawie:

Warszawa w walce o czyste powietrze

Urząd Miasta Warszawy poinformował o podpisaniu przez prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz zarządzenia dotyczącego finansowania działań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy. Na realizację tych przedsięwzięć przeznaczono 16 mld zł. Podpisanie zarządzenia pozwala uruchomić środki finansowe przeznaczone na realizację projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną. Mieszczą się w nich przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną, obejmujące termomodernizację budynków i

Jakość powietrza w Podkarpackiem oceniona

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) na swojej stronie internetowej zaprezentował wyniki oceny jakości powietrza w regionie za rok 2015. Do przygotowania takiej oceny WIOŚ zobowiązany jest na podstawie przepisów Prawo ochrony środowiska, a jej celem jest przekazanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego informacji na temat czystości powietrza w regionie. Dokonana ocena stanowi bazę do opracowania

Ryzyko przekroczeń na Podkarpaciu

Analiza przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ) wykazał, że na określonym obszarze województwa podkarpackiego istnieje ryzyko przekroczenia w bieżącym roku średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu. Możliwość przekroczenia poziomu docelowego została stwierdzona na terenie Dębicy, Jarosławia, Jasła, Krosna, Niska, Przemyśla, Rzeszowa, Sanoka i Tarnobrzega. Jak poinformował na swojej stronie internetowej rzeszowski WIOŚ podwyższone

Porozumienie klimatyczne podpisane

Ponad 160 krajów podpisało w piątek globalne porozumienie klimatyczne, wynegocjowane w Paryżu pod koniec ubiegłego roku – podała na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Uroczystość miała miejsce w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, gdzie w obecności sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moon’a zebrało się ok. 60 szefów państw i rządów. Polskiej

Zespół ds. uchwały antysmogowej

Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, z którym mierzą się władze publiczne różnego szczebla. Wyjątkiem nie jest w tym zakresie także region Śląska. Dlatego marszałek tego województwa zapowiedział powołanie zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie założeń do uchwały antysmogowej dla regionu. Zadaniem tego zespołu będzie nie tylko opracowanie założeń uchwały antysmogowej, ale – jak zapewnia marszałek Wojciech

Stolica na rzecz oszczędności energii

Działania na rzecz ochrony klimatu i redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, efektywności energetycznej oraz czystego powietrza są prowadzone w Warszawie już od kilku lat. Zapoczątkowane zostały jeszcze w 2008 r., kiedy w stolicy został powołany do życia Zespół ds. ochrony klimatu. Teraz w Warszawie ruszyła kampania informacyjno-promocyjna pn. „Warszawa unplugged”, czyli Warszawa bez prądu,

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krzeszowa

Gmina Krzeszów przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, stanowi kluczowy dokument, umożliwiający ubieganie się o dotacje na inwestycje m.in. w obszarze ograniczania niskiej emisji. W zakresie tego typu inwestycji mieszczą się np. termomodernizacja budynków i montaż odnawialnych źródeł energii. Jednak, jak informuje Urząd Gminy, zasadniczym celem opracowywanego Planu gospodarki niskoemisyjnej

Suwałki przeciw emisji

W Suwałkach zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne. W jego ramach złożonych zostało 66 wniosków z czego 54 kwalifikuje się do przyznania wsparcia, a łączna wysokość dotacji, o które ubiegają się mieszkańcy Miasta wynosi 189 tys. zł. Wnioski zbierane były w związku z realizacją przez Urząd Miejski w Suwałkach –

Z uchwałą antysmogową do WSA

W styczniu br. samorząd województwa małopolskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, która objęła swoim zasięgiem Kraków. Wprowadza ona ograniczenia w zakresie rodzajów paliw dopuszczonych do ogrzewania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r. Uchwała jest jednym z elementów polityki Województwa Małopolskiego w obszarze walki o czyste powietrze w regionie. Została ona

Facebook