Z uchwałą antysmogową do WSA

Kraków_uchwała_antysmogowa_zaskarżona

W styczniu br. samorząd województwa małopolskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, która objęła swoim zasięgiem Kraków. Wprowadza ona ograniczenia w zakresie rodzajów paliw dopuszczonych do ogrzewania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r. Uchwała jest jednym z elementów polityki Województwa Małopolskiego w obszarze walki o czyste powietrze w regionie. Została ona zaskarżona, przez dwie osoby, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

Osoby niezadowolone z kształtu uchwały antysmogowej podkreślają m.in., że właściwy organ nie wyjaśnił w sposób wystarczający dlaczego do stosowania zostały dopuszczone te a nie inne paliwa. Wśród zarzutów wobec uchwalonego przez małopolski sejmik przepisów skarżący zwracają też uwagę, że organ powołuje się tylko na redukcję pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu podczas gdy omijana jest konieczność redukcji gazów cieplarnianych. Skarżący wskazują też, że dane z trzech stacji pomiarowych, przypadających na 18 dzielnic Krakowa, nie są wystarczające, by stwierdzić, że przekroczenia występują na terenie całej gminy. Ponadto według skargi gminy ościenne i transport są odpowiedzialne za 60% zanieczyszczeń powietrza na terenie Krakowa. W związku z powyższym ich zdaniem obarczając odpowiedzialnością tylko i wyłącznie mieszkańców Krakowa posiadających instalacje na paliwa stałe naruszono zasadę proporcjonalności (z innymi zarzutami wobec uchwały można zapoznać się tutaj).

Jednak jak twierdzi Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa, skarga nie powinna opóźnić wprowadzenia zapisów uchwały antysmogowej w życie. Jednocześnie podkreślił on, że jest zaskoczony skargą, tym bardziej, że kilka dni wcześniej przedstawiciele Fundacji Planeta, przekazywali na jego ręce petycję, w której domagali się wprowadzenia norm jakości dotyczących węgla i pieców w całej Małopolsce (czytaj tutaj).

Zgodnie z procedurą Sejmik Województwa Małopolskiego ma 30 dni na przesłanie skargi do WSA wraz z odniesieniem się do zarzutów.

Na podstawie www.malopolskie.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook