Rybnik zmniejsza emisje

LED-owe_oświetlenie

Urząd Miasta Rybnik poinformował, że w okresie od grudnia 2015 r. do marca br. złożył trzy wnioski o dofinansowanie działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Miasto wnioskuje o wsparcie w ramach konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
Przygotowane przez Miasto projekty obejmują kompleksową termomodernizację 19 obiektów użyteczności publicznej (m.in. przedszkola i szkoły), likwidację węglowych źródeł ogrzewania i zstąpienie ich odnawialnym źródłem energii w dwóch szkołach, a także modernizację oświetlenia ulicznego.
W tym ostatnim projekcie Urząd Miasta aplikuje o ponad 2 mln zł na wymianę 414 punktów świetlnych na rybnickich drogach na oprawy LED-owe (wraz z wymianą słupów), co ma znacząco obniżyć zużycie energii elektrycznej, a tym samym zmniejszyć emisję zanieczyszczań do powietrza. Jeśli projekt zyska dofinansowanie inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2016-2017.
Z kolei w projekcie, w ramach którego samorząd planuje likwidację węglowych źródeł ciepła, w dwóch szkołach mają zostać zainstalowane pompy ciepła o mocy 173 kW zasilane źródłem geotermalnym. Wartość całej inwestycji oszacowano na ponad 2,5 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to niemal 1,5 mln zł. Inwestycja, jak podkreśla Urząd, zostanie zrealizowana w 2016 r., niezależnie od tego czy zostaną pozyskane środki zewnętrzne. Całość środków jest już zabezpieczona w budżecie miasta.
Projekt dotyczący kompleksowej termomodernizacji 19 obiektów użyteczności publicznej przewiduje natomiast m.in. wymianę lub modernizację 11 źródeł ciepła. Inwestycja została rozpoczęta w 2015 r., kiedy termomodernizacji poddano pierwszych sześć obiektów. W przypadku uzyskania dofinansowania (wnioskowane wsparcie w wysokości niemal 20 mln zł) pozostała część projektu obejmująca 13 obiektów zostanie zrealizowana do listopada 2018 r.

Na podstawie www.rybnik.eu, fot. archiwum sozosfera

Udostępnij

Facebook