Kraków pracuje nad rozbudową systemu informowania

Od pewnego czasu w Krakowie trwają prace nad rozbudową systemu informowania o jakości powietrza w mieście. Urząd współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Urzędem Marszałkowskim oraz centrami zarządzania kryzysowego miasta Krakowa i Wojewody Małopolskiego.

system_informowania_o_jakości_powietrza

Do kooperacji przy rozbudowie specjalnego systemu informowania mieszkańców o zdarzeniach mogących mieć wpływ na środowisko przyrodnicze Prezydent Miasta Krakowa zaprosił, wszystkie zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii, które mieszczą się na terenie Grodu Kraka.

Do tej pory, jak informuje Urząd Miasta, w ramach prac grupy roboczej, opracowany został wstępny schemat powiadamiania mieszkańców i rozpoczęto przekazywanie informacji z dwóch zakładów zlokalizowanych na terenie miasta – ArcelorMittal Polska oraz EDF Polska.

Udział przedsiębiorstw w systemie informowania jest dobrowolny. Jak podkreśla krakowski magistrat, nie ma przepisów prawnych, które obligowałyby zakłady do przystąpienia do tej inicjatywy. Miasto jednak kontynuuje działania i zaprasza kolejne zakłady do współpracy.

Na podstawie: krakow.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook