Emisja CO2 mniejsza o 13 ton rocznie

Na dachu bloku przy jednej z ulic Wałbrzycha zainstalowano 102 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 17 kV. Wytwarzana przez nie energia elektryczna posłuży m.in. do zasilania urządzeń w budynku i oświetlenia wokół niego. Szacuje się, że roczne oszczędności w rozliczeniu energii wyniosą blisko 10 tys. zł. Panele powstały dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz

W Krakowie likwidują piece i kotłownie węglowe

Urząd Miasta Krakowa informuje, że w ramach programu wymiany pieców w Krakowie złożonych zostało już ponad 2,5 tys. wniosków, udzielono też ponad 3 tys. dotacji, których wysokość wynosi ok. 60 mln zł. Miasto zachęca do szybkiego składania wniosków, bo jak przypomina w bieżącym roku możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości do 100%, w 2017 r.

Konsultacje rozporządzeń OZE

Trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do uchwalonej w czerwcu br. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje dotyczą projektów: Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, Rozporządzenia Rady

Wsparcie na plany gospodarki niskoemisyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) podjął decyzję o przyznaniu wsparcia na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. 2. sierpnia br. Zarząd WFOŚiGW rozpatrzył listę rankingową wniosków o dofinansowanie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej. Przeprowadzona ocena aplikacji pozwoliła zakwalifikować do dofinansowania 28 wniosków o łącznej wartości niemal 260 tys. zł. Na liście przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie,

Jakość powietrza za 1 mld złotych

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach, to cel jaki postawiony został przed Programem pn. „Poprawa jakości powietrza”. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył 1 mld zł. Program dzieli się na dwa elementy

Nie będzie kolejnego naboru

Będzie jeden instrument w miejsce Kawki, Prosumenta i Rysia – informuje w aktualności pod takim tytułem – portal sozosfera.pl. Redakcja portalu wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy prawdziwe są informacje podane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, że Fundusz o zasięgu

Gdańskie dotacje na ochronę powietrza

Urząd Miejski w Gdańsku dokonał podsumowania pierwszego półrocza pod kątem „ekodotacji” udzielonych mieszkańcom stolicy woj. pomorskiego. W omawianym okresie (do końca czerwca) mieszkańcy złożyli łącznie 271 wniosków o dotacje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Magistrat natomiast z zaplanowanych na ten rok środków w kwocie 1 mln zł wydał już nieco ponad 408 tys.

Spaliny samochodowe we Wrocławiu pod lupą

Niedawno informowaliśmy o działaniach Wrocławia zmierzających do ograniczenia zapylenia powietrza, a polegających na zwiększeniu częstotliwości zmywania ulic miasta wodą (czytaj). Kolejnym krokiem samorządu Wrocławia, mającym na celu poprawę jakości powietrza, jest zakup trzech dymomierzy, które 21 lipca br. przekazano Komendzie Miejskiej Policji. Mierniki te pozwolą skontrolować stężenie dwutlenku węgla w spalinach pojazdów dieselowych i choć

By poprawić jakość powietrza

Na zaproszenie prezydenta Nowego Sącza do tamtejszego ratusza przybyli sygnatariusze Sądeckiego Porozumienia Miast i Gmin „Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze”. Spotkanie dotyczyło ogłoszonych przez Marszałka Województwa Małopolskiego warunków naborów wniosków na dofinansowanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza. W ocenie samorządowców biorących udział w spotkaniu zasady wsparcia działań związanych z ochroną powietrza przed tzw. niską

Polewaczkami po czystsze powietrze

Zwiększenie zakresu i częstotliwości zmywania jezdni w najgorętszych miesiącach w roku, to kolejny sposób Wrocławia na walkę o czystsze powietrze w mieście. Zmywanie jezdni jest stosowane jako jedna z metod przyczyniających się do zmniejszenia ilości pyłów zawieszonych w powietrzu. Stąd pomysł, by w okresie letnim zwiększyć częstotliwość polewania ulic. Na te działania, samorząd miejski Dolnego

Facebook